W związku z najnowszymi zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej przygotowujemy się do ograniczonego otwarcia szkoły, na zmienionych zasadach.
Szczegóły dot. zajęć prowadzonych w szkole otrzymali Państwo przez mobiDziennik.
Każdorazowo przy wejściu do szkoły należy przekazać wypełnione i podpisane oświadczenie dot. procedur bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19.
Tylko wypełnione i podpisane „Oświadczenie” uprawnia do przyjęcia ucznia w danym dniu na zajęcia w szkole.

Druk oświadczenia (dostępny również w zakładce DLA UCZNIA I RODZICA-DOKUMENTY: Oświadczenie dot. bezpieczeństwa w czasie epidemii

Procedury bezpieczenstwa SPzOI 162 maj 2020