Dnia 1 września 2020r. (we wtorek) odbędzie się rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 zgodnie z poniższym harmonogramem. Uczniowie spotykają się
z Wychowawcą w szatni o wyznaczonej godzinie, a następnie udają się do sali lekcyjnej.

W związku z procedurami sanitarnymi, na teren szkoły w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, jeżeli jest to konieczne, wraz z uczniem klas młodszych może wejść wyłącznie jeden Opiekun.

Uczniowie klas IV-VIII oraz Opiekunowie młodszych uczniów podczas przebywania na terenie szkoły, zobowiązani są do noszenia maseczek oraz przestrzegania zaleceń sanitarnych.

W tym dniu obowiązuje uczniów strój galowy.

WEJŚCIE A  (obok sekretariatu)

8.00   –  klasy:  VIIIa,  VIIIb,  VIIIc,  VIIId,  VIIIe
8.30  –  klasy:  VIIIf,  VIIIg,  VIIa,  VIIc,  VIIf
9.30  –  klasy:  VIIb,  VIId,  VIIe,  VIIg,  VIIh
10.30  –  klasy:  VIa,  VId,  VIf,  VIg,  Vc
11.30  –  klasy:  VIb,  VIc,  VIe,  VIh,  Vb

WEJŚCIE B   (klas młodszych)

8.00   –  klasy:  IIIa,  IIIb,  IIIc,  IIId
8.30   –  klasy:  IIa,  IIb,  IIc,  IId
9.30   –  klasy:  IVa,  IVb,  IVd
10.30   –  klasy:  Ia,  Ib,  IVc
11.00   –  klasy:  Ic,  Id,  Va
12.00   –  oddział przedszkolny