Zapraszamy rodziców do zapisywania dzieci na świetlicę w roku szkolnym 2020/2021 w dniach:

28.08.2020 – godz. 9.00 – 13.00

31.08.2020 – godz. 9.00 – 13.00

01.09.2020 – godz. 9.00 – 15.00

Wypełnione i podpisane karty zapisu na świetlicę oraz upoważnienia proszę zostawiać na dyżurce u pań obok sekretariatu.

Karty zapisu można pobrać ze strony internetowej szkoły z zakładki „Świetlica” – kliknij tutaj

Upoważnienie odbioru dziecka ze świetlicy

Więcej informacji w zakładce „Świetlica”