Z uczniami z klas IIa i II b zastanawialiśmy się co to jest przyroda (nature), co należy do przyrody, a co nie. Dzieci potrafiły podać wiele przykładów po angielsku. Swoją wiedzę mogły uzupełnić oglądając filmik na YouTube. Następnie dzieci otaczały zieloną kredą  na tablicy wyrazy, które można zaliczyć do przyrody ożywionej (animate nature), a czerwoną nieożywionej (inanimate nature).

Każde dziecko ilustrowało i podpisywało na małej karteczce wybrany przykład. Karteczki naklejaliśmy na szary papier do odpowiedniej grupy. Tak powstał wspólny klasowy plakat.

Na kolejnych zajęciach wyszliśmy na teren boiska szkolnego. Dzieci wykonywały projekty indywidualne rysując i zapisując angielskie nazwy elementów przyrodniczych wokół siebie.

(ED)