Nasza szkoła przystępuje do ogólnopolskiego programu edukacyjnego organizowanego przez Urząd Ochrony Danych Osobowych „Twoje dane – Twoja sprawa”.

Program realizowany będzie poprzez szkolenie rady pedagogicznych, zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne oraz wydarzenia tematyczne.

.