Podczas lekcji online uczniowie klas 2c, 2d, 3c i 3d poznali kolejną książeczkę anglojęzyczną „Flip Flap Pets”. Tym razem jej autorem jest Axel Scheffler, rysownik doskonale znanego „The Gruffalo”.  Dzieci odkrywały dziwne połączenia zwierząt, opisywały je i poznawały ich nazwy. Następnie każdy uczeń wykonał mały projekt: zadaniem było wymyślenie nowego zwierzaka będącego połączeniem dwóch innych, narysowanie go, nadanie mu nazwy oraz opisanie jego wyglądu. Podczas lekcji online wszyscy prezentowali swoje zwierzaki. Czekało jednak jeszcze jedno zadanie.

Najpierw każdy uczeń obrębie swojej klasy wybierał jeden projekt, który spodobał się mu najbardziej (prace były umieszczone na paletach). Następnym krokiem było oddanie głosu na jedną z najlepszych prac z tych czterech klas. Dzięki temu dzieci mogły zobaczyć, jakie pomysły mieli uczniowie innych klas.

Tutaj możecie zobaczyć wybrane prace uczniów klas 2c, 2d, 3d i 3c. Wszystkie zwierzaki są bardzo pomysłowe! padlet.com/kusiakewelina162/flipflappets