Wolontariat na 162% w ramach ?? Młodzieżowych Dni Wolontariatu wziął udział w szkoleniu on-line „Wolontariusz nowych czasów”.

Relacja Wolontariusza Karola Lisa, ucznia klasy 6g, ze spotkania:

W dniu 5 grudnia 2020 roku odbyło się spotkanie online z Przemysławem Kossakowskim. Temat spotkania: „Wolontariusz nowych czasów”.

Przemysław Kossakowski to znany podróżnik, dziennikarz i dokumentalista,  który bardzo mocno zaangażował się w pracę w wolontariacie.

Brał między innymi udział w projekcie „Down the road” – podróżował po Europie z osobami z zespołem Downa.

W sobotę 5 grudnia 2020 roku podróżnik poprowadził spotkanie online w ramach ?? ?ł??????̇????? ??? ????????????.

Ciekawe było to, że podczas spotkania zaprezentowano różne formy działalności wolontariatu, które są możliwe do zrealizowania w obecnym czasie, czyli podczas pandemii koronawirusa.

W naszej szkole wolontariat obecnie ograniczył swoją działalność do pracy zdalnej. Natomiast na spotkaniu uczestnicy opowiadali o wielu możliwościach bezpośredniej pracy w wolontariacie. Przedstawili, w jakich akcjach biorą udział wolontariusze w Krakowie w obecnej sytuacji.

Można między innymi:

  • Wziąć udział w dostarczaniu zakupów dla seniorów. Takie spotkania polegają nie tylko na dostarczeniu produktów, ale często też na krótkich rozmowach ze starszymi samotnymi osobami, które w tym trudnym czasie są szczególnie poszkodowane.
  • Uczestniczyć w rozdawaniu zebranego sprzętu komputerowego w ramach akcji, zorganizowanej wśród przedsiębiorców „Dajże kompa”. W ramach akcji przedsiębiorcy w Krakowie przekazują sprzęt komputerowy dla dzieci z biedniejszych rodzin. Dzięki temu dzieciaki mogą uczestniczyć w lekcjach online.
  • Pomóc w lekcjach koleżankom lub kolegom, którym nauka sprawia teraz dużo trudności, ponieważ lekcje online nie są tym samym, co nauka w szkole i wielu rzeczy musimy nauczyć się sami.
  • Wyprowadzić na spacer psa sąsiada.

Mnie zainteresowały również wypowiedzi uczestników spotkania, którzy powiedzieli, co daje im praca w wolontariacie.

Zwrócili między innymi uwagę na to, że praca w wolontariacie uczy zorganizowania, pracy w grupie, dialogu z osobami starszymi oraz zaradności. Te umiejętności mogą nam się kiedyś przydać w pracy.

Często musimy też pokonać nasze wewnętrzne uprzedzenia i na przykład nauczyć się prosić o pomoc innych, co czasami może być trudne, bo często nam się wydaje, że poradzimy sobie sami.

W trudnym czasie pandemii wolontariat umożliwia również bezpośrednie spotkanie się z innymi ludźmi, możemy wyjść z naszego świata online i pójść do sąsiada, żeby wyprowadzić na spacer jego psa, czy zrobić dla pani sąsiadki zakupy.

Nigdy nie podchodziłem w ten sposób do pracy w wolontariacie.

Na spotkaniu obecne także były pani Agnieszka Pleti – prezes Fundacji ?????? ???????? ??? oraz pani Magdalena Marzec – prezes ?????????????? ?????? ???̨???  oraz młodzi wolontariusze Ziemowit, Alicja, Dominika.

Panie Agnieszka Pleti i Magdalena Marzec opowiedziały nam, czym zajmują się wolontariusze, którzy pracują w kierowanych przez nie fundacjach.

Uczestnicy spotkania poruszyli także ważne tematy:

  • czy warto pomagać,
  • jakie formy wolontariatu są możliwe do realizacji w czasie pandemii,
  • co daje nam praca w wolontariacie.

Czas pandemii pokazał również, że dużo ludzi pomaga innym, niekoniecznie pracując w wolontariacie. Świadczą o tym wszystkie akcje oddolne, które zostały zorganizowane w ostatnim okresie. Przykładem jest pomoc sąsiedzka, w szczególności skierowana do seniorów czy różne zbiórki organizowane dla szpitali.

Dzięki pracy w wolontariacie i spotkaniom z ludźmi starszymi czy chorymi, zmienia się też nasze spojrzenie na świat i umiemy inaczej patrzeć na nasze problemy. Częściej uczymy się pokonywać różne trudności, a nie użalać się nad sobą.

Wszystkie przedstawione tu sprawy  są dowodem na to, że warto było wziąć udział w tym spotkaniu.

Karol Lis