11 grudnia klasa IV b uczestniczyła w warsztatach online „Jak żyli ludzie 1000 lat temu”, prowadzonych przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Uczniowie dowiedzieli się jak wyglądało życie naszych przodków od momentu dzieciństwa do osiągnięcia dorosłości. W czasie zajęć oglądali niezwykłe eksponaty, jak np. zabawki sprzed tysiąca lat, wczesnośredniowieczny „tablet”, czy wyposażenie wojów. Podróż do świata przodków była dla klasy niezwykłą lekcją historii.