Wolontariusze na 162% bardzo intensywnie włączają się w akcje charytatywne. Świąteczna atmosfera otwiera serca i sprawia, że pomoc dociera do wielu potrzebujących.

POMOC SOCJALNA DLA RODZIN OBJĘTYCH OPIEKĄ ALMA SPEI

Wolontariusze z rodzicami, na których możemy  zawsze liczyć, wzięli udział w pomocy socjalnej rodzinom będącym pod opieką Fundacji Alma Spei. Robili zakupy on-line oraz osobiście dostarczali najbardziej potrzebne artykuły spożywcze do siedziby fundacji. Dzięki takim akcjom wiele dzieci wraz ze swoimi rodzinami będzie mogło mieć choć trochę radośniejsze święta.