Krakowskie technika i szkoły branżowe kształcą w wielu bardzo interesujących i przyszłościowych zawodach. Decydując o wyborze szkoły podczas zbliżającej się rekrutacji, warto skorzystać z ich oferty oraz przekonać się, że nauka w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe naprawdę daje szansę na osiągniecie sukcesu w dorosłym życiu.

W krakowskich technikach, szkołach branżowych, jak i szkołach policealnych, uczniowie oraz słuchacze mogą kształcić się w niemal 100 zawodach! Można znaleźć w nich doskonałe możliwości własnego rozwoju w oparciu o nowoczesne pracownie, świetnie przygotowanych nauczycieli-praktyków i szansę na udział w wyjazdach zagranicznych, w tym praktykach i stażach

Wybierz zawód przyszłości!

Wykształcenie i wiedza decydują o zdobyciu w przyszłości ciekawej pracy, zwłaszcza w sytuacji kiedy rynek pracy jest coraz bardziej dynamiczny, a zawody przyszłości będą często inne niż te, które znamy obecnie. Nauka w krakowskich technikach i szkołach branżowych oraz wybór przyszłościowego kierunku kształcenia to gwarancja szybkiego znalezienia pracy, a także możliwość dalszego rozwoju naukowego na wyższych uczelniach. Wielu uczniów podejmuje pracę już w trakcie nauki w szkole, co jest możliwe dzięki współpracy krakowskich szkół z wieloma, lokalnymi przedsiębiorcami – w 2019 r. było to aż 1 627 firm. Oprócz współpracy z firmami, rozwija się także współpraca techników i szkół branżowych ze spółkami miejskimi.

O tym, jakie będą zawody przyszłości oraz jak najlepiej wykorzystać własne zainteresowania i uzdolnienia, będzie można dowiedzieć się podczas Krakowskiego Tygodnia Zawodowców, który w tym roku odbędzie się od 12 do 16 kwietniaW trakcie wydarzenia uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych będą mogli wziąć udział w ciekawych inicjatywach, mających pomóc im w wyborze odpowiedniej drogi dalszego kształcenia. Eksperci i szkolni praktycy spróbują udzielić odpowiedzi na pytania między innymi o to, w jakim kierunku zmierza rozwój nowoczesnych technologii, jakie profesje mają szansę stać się perspektywicznymi zawodami czy też jakie wyzwania niesie dla nas wszystkich rzeczywistość wirtualna. Szczegółowy program wydarzenia oraz dodatkowe informacje będą dostępne już niebawem w Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa.

Inicjatywie tradycyjnie będą towarzyszyć także dwie „soboty otwarte”, które odbędą się 17 kwietnia i 29 maja w krakowskich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. Właśnie wtedy, we wszystkich samorządowych szkołach technicznych, dyżury dla rodziców i uczniów pełnić będą m.in. doradcy zawodowi. Pomogą odpowiedzieć na pytania związane z tym, jak ocenić predyspozycje młodzieży do wykonywania konkretnego zawodu. Wsparcia udzielają oni także na co dzień – uczniowie, którzy nie wiedzą, jaką szkołę powinni wybrać, lub nie są pewni, jaki kierunek będzie dla nich najbardziej odpowiedni, mogą brać udział w bezpłatnych konsultacjach. To szansa na rozmowę z osobami, które znają nie tylko krakowską ofertę edukacyjną, ale także świetnie orientują się w najnowszych trendach na rynku pracy. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Nauka w technikum lub branżówce – szansą na sukces!

Uczniowie już w trakcie nauki w krakowskich technikach i szkołach branżowych osiągają liczne sukcesy w konkursach i olimpiadach, za co są nagradzani także przez Miasto Kraków. W minionym roku szkolnym uczeń krakowskiej szkoły branżowej, który zdał wszystkie egzaminy zawodowe z wynikiem 100%, otrzymał nagrodę Specjalista 100% przyznawaną przez krakowski samorząd.

Także krakowskie technika i szkoły branżowe zdobywają nagrody oraz osiągają wysokie lokaty w rankingach ogólnopolskich, nieustannie wiodąc prym wśród małopolskich szkół. W tegorocznym rankingu techników organizowanym przez magazyn Perspektywy, w pierwszej piątce najlepszych małopolskich techników aż cztery to krakowskie szkoły. Wysoki poziom nauczania to także domena pozostałych krakowskich szkół, także tych mniej popularnych, a szczegółowo z ich propozycjami można zapoznać się odwiedzając strony internetowe poszczególnych szkół. Dokładny harmonogram zbliżającej się rekrutacji do szkół ponadpodstawowych jest natomiast dostępny tutaj – już teraz warto jednak pamiętać, że składanie wniosków rozpocznie się 17 maja.

Uczniowie mogą realizować także własne filmy, w których pokazują, że pomimo młodego wieku potrafią naprawdę wiele – trwa konkurs „Pokaż, co potrafisz”, do udziału w którym serdecznie zachęcamy. Informacje o inicjatywie promującej szkolnictwo zawodowe są dostępne tutaj.

Czy nadal trzeba kogoś przekonywać, że nauka w krakowskich technikach i szkołach branżowych to PRZYSZŁOŚCIOWY KIERUNEK?

Źródło: Portal Edukacyjny