Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Krakowie przygotował e-informator o ofercie edukacyjnej krakowskich liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2021/2022. Zachęcamy do zapoznania się z nim.

Poradnik jest dostępny na stronie Portalu Edukacyjnego – kliknij tutaj.

Z poważaniem,
Dariusz Domajewski
Zastępca Dyrektora Wydziału
WYDZIAŁ EDUKACJI