Małymi krokami wracamy do normalności! Od 4 maja br. do szkoły wróciły wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych. Dla młodszych uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej był to czas poświęcony na zabawę oraz na odbudowę relacji z rówieśnikami. Pogoda nam sprzyjała, a radość dzieci była ogromna ?

Ten tydzień również był poświęcony edukacji filmowej. Dzieci słuchały przygotowanych przez Wolontariuszy nagrań wybranych bajek. Jedną z tych uwielbianych przez uczniów były „Przygody Kubusia Puchatka”, po wysłuchaniu nagrania uczniowie uczestniczyli w zabawach tematycznych.