Szanowni Państwo,
Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień uruchamia w ramach projektu „Wzmacnianie więzi – przeciwdziałanie uzależnieniu” realizowanego przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Krakowa Punkt Konsultacyjny dla rodziców i dzieci w wieku 12-18 lat.

Punkt skierowany jest do rodziców, których dzieci zagrożone są zachowaniami ryzykownymi w obszarze używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz do dzieci, które przejawiają w/w zachowania.
Działania w ramach projektu skierowane są do mieszkańców Krakowa.
Rejestracja do Punktu możliwa jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.30 telefonicznie: 790 464 848. Można także zarejestrować się wysyłając mail: punkt@kstu.pl
Zapraszamy do kontaktu.

Z poważaniem,
Anna Romanik
Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień
Punkt Konsultacyjny
ul. Wielicka 73, Kraków