Od 1 września br. w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych będą obowiązywały najnowsze wytyczne przygotowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz z Ministrem Zdrowia. Opracowany dokument zawiera rekomendacje i zalecenia mające na celu bezpieczną organizację stacjonarnych zajęć szkolnych w warunkach pandemii.

Wytyczne zostały przygotowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom po powrocie do nauki stacjonarnej w nowym roku szkolnym. Ich autorzy zwracają także uwagę na długotrwały okres nauki zdalnej i izolacji społecznej, a co za tym idzie – konieczność zadbania o zdrowie psychiczne podopiecznych.

Opracowany dokument zawiera rekomendacje o charakterze ogólnym i szczegółowym. Zalecenia ogólne dotyczą m.in. dezynfekcji, wietrzenia pomieszczeń oraz stosowania maseczek ochronnych. Zalecenia szczegółowe opisują m.in. zasady obowiązujące w gastronomii oraz instrukcje postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem.

Wytyczne_MEiN_MZ_i_GIS_wrzesień_2021 – pobierz tutaj.

Źródło: