Zebranie dla rodziców uczniów uczęszczających na świetlicę szkolną odbędzie się 9.09.2021r. w stołówce szkolnej

– godz. 16:30 (klasy: 1a, 1c, 3a, 3b, 3c, 3d)

– godz. 17.00 (klasy: 1b, 1d, 2a, 2b, 2c, 2d)

Zapraszamy!