Samorząd Uczniowski zaprasza do udziału w konkursie artystycznym (kolaż) „Dzieła krakowskich malarzy”.

Poniżej zamieszczamy regulamin. Liczymy na Wasze pomysły i zaangażowanie:).

Termin mija 29.10. o godz. 10:00.

Regulamin konkursu na kolaż „Dzieła krakowskich malarzy”

 1. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski.
 2. Termin składania prac: do 29 października r. do godz. 10.00 na ręce opiekunek Samorządu Uczniowskiego.
 3. Temat prac konkursowych brzmi: „Dzieła krakowskich malarzy”.
 4. Celem konkursu jest:
 • propagowanie w społeczności szkolnej kultury, historii i dziedzictwa kulturowego;
 • kształtowanie kreatywnego podejścia do sztuki;
 • rozwijanie zainteresowań krakowskimi artystami.
 1. Przedmiotem konkursu jest samodzielne stworzenie dowolną techniką
  i z dowolnych materiałów pozyskanych we własnym zakresie kolażu
  „Dzieła krakowskich malarzy” w formacie A4 lub
 2. Dzieło powinno stanowić połączenie co najmniej dwóch oryginalnych dzieł
  i przedstawiać je w nowym kontekście.
 3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi autorów, wcześniej nieopublikowanymi.
 4. Ocena prac konkursowych zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria:
 • kreatywne i oryginalne wykorzystanie dzieł krakowskich malarzy;
 • walory artystyczne;
 • zgodność z tematem i regulaminem konkursu.

Życzymy powodzenia,

opiekunki Samorządu Uczniowskiego