29 października wzięliśmy udział w II Międzynarodowej edycji „Przerwy na czytanie”. Wydarzenie  to odbywa się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom, a organizatorem jest Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim.

Zanim przystąpiliśmy do bicia rekordu w ilości osób czytających na przerwie, zorganizowaliśmy małą kampanię informacyjną: rozwiesiliśmy na szkolnych tablicach  plakaty promujące tegoroczną edycję i przygotowaliśmy gazetki dedykowane czytelnictwu.  W dniach poprzedzających wydarzenie wysłaliśmy  również wiadomości  do nauczycieli, rodziców i uczniów, po to, aby każdy mógł się  zapoznać z ideą akcji i zabrać w wyznaczonym dniu jakąś pozycję z domowej biblioteczki. Zapominalskim zaproponowaliśmy skorzystanie z zasobów bibliotecznych, co skwapliwie wykorzystali siódmo i ósmoklasiści.

W tym roku w  Przerwie na czytanie wzięło udział  niemal 600 uczniów, nauczycieli i pracowników naszej szkoły. Czytaliśmy indywidualnie,  w małych lub całkiem pokaźnych grupach słuchaczy, gromadząc się w salach lekcyjnych, na korytarzach  i  w świetlicy szkolnej.

Kreatywności niektórych uczniów w sposobie  wyszukiwaniu dogodnych miejsc na czytanie była zaskakująca ?

Najważniejszym przesłaniem pomysłodawców akcji jest  przede wszystkim promocja czytelnictwa oraz integracja społeczności szkolnej.  Dzięki wsparciu naszych nauczycieli i zaangażowaniu ze strony  uczniów z pewnością udało nam się te cele zrealizować.