Miniony tydzień w świetlicy związany był z tematyką karnawału. Dzieci poznawały tradycje oraz zwyczaje karnawałowe w Polsce i na świecie. Uczniowie z radością i zaangażowaniem wykonywali swoje maski karnawałowe, które później zaprezentowali.