W dniach 28 lutego – 4 marca 2022 r. nauczycielka naszej szkoły p. Elżbieta Adamkiewicz uczestniczyła w szkoleniu PLAY TO LEARN MORE – „Zagraj, aby dowiedzieć się więcej” – alternatywne metody edukacji formalnej i nieformalnej w oparciu o ruch i zabawę. Szkolenie organizowane było przez Fundusz Wspierania Inicjatyw Rozwoju Lokalnego w ramach programu EDUKACJA. Prowadzone było przez trenerki z Wielkiej Brytanii i Islandii, które wspólnie opracowały program w oparciu o swoje własne nowatorskie metody nauczania. Pozyskane pomysły i rozwiązania edukacyjne będą wprowadzane na lekcjach edukacji wczesnoszkolnej w klasie 1b.