Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół podstawowych,
Drodzy Uczniowie i Rodzice                                                                                                               

Dynamiczny rozwój technologii, chociażby w obszarze biznesu z pewnością sprawi, że specjaliści znajdą zatrudnienie. Prezentowane podczas Krakowskiego Tygodnia Zawodowców oferty szkół niewątpliwie pozwolą w przyszłości na zdobycie doświadczenia i odpowiednie przygotowanie merytoryczne, a także zapewnią uczniom rozwój osobisty, co da szansę na odniesienie sukcesu zawodowego.

Zapraszam do udziału w ósmej już edycji wydarzenia promującego szkolnictwo techniczne i branżowe, jakim jest KRAKOWSKI TYDZIEŃ ZAWODOWCÓW. W tym roku wydarzenie będzie odbywało się na terenie czterech dzielnic Krakowa w terminach określonych kolejnymi tygodniami. I tak:

 Krowodrza: 14.03-18.03

Śródmieście: 21.03-25.03

Nowa Huta: 28.03-01.04

Podgórze: 04.04-08.04

Wydarzeniom tym będą towarzyszyć Otwarte Soboty. Organizowane one będą  we wszystkich samorządowych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, zgodnie z poniższym harmonogramem:

Krowodrza 19.03

Śródmieście 26.03

Nowa Huta 02.04

Podgórze  09.04

Jak co roku uczniowie będą mogli wziąć udział w licznych inicjatywach mających pomóc im w wyborze odpowiedniej drogi dalszego kształcenia.

Niezależnie od powyższego w przypadku zainteresowania uczestnictwem w wydarzeniach, które będą odbywać się stacjonarnie, ostateczna decyzja musi być wynikiem porozumienia dyrektorów szkół odwiedzających i goszczących lub indywidualnego ustalenia pomiędzy odwiedzającymi, a dyrekcją szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

Zachęcam do korzystania z propozycji odwiedzania szkół technicznych i branżowych, z uwzględnieniem obostrzeń związanych z pandemią.

KTZ w Podgórzu – harmonogram

Z wyrazami szacunku,
Anna Domańska
Dyrektor Wydziału Edukacji