Zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Maryjnej 'Sancta Maria’ na Jasnej Górze w Częstochowie. Edycja 2022 pod hasłem: „Krzyże i kapliczki bliskie naszym sercom”.

Regulamin Konkursu

 1. Organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Twórczości Maryjnej „Sancta Maria” na Jasnej Górze w Częstochowie, edycja 2022 (w dalszej części: Festiwalu) jest Stowarzyszenie „Sancta Maria” w Częstochowie,
 2. Współorganizatorem Konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Częstochowie.
 3. Partnerami Konkursu są Urząd Miasta Częstochowy, Urząd Miasta Berdyczów oraz Towarzystwo Patriotyczne Kresy.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 5. Konkurs jest wydarzeniem jednoetapowym. Zwycięzcy zostają ustaleni przez powołane przez Organizatora Jury i ogłoszeni podczas Uroczystej Gali Festiwalu z Koncertem Laureatów i Prezentacją Zwycięskich Prac (w dalszej części: Gala).
 6. Edycja 2022 odbywa się pod hasłem „Krzyże i kapliczki bliskie naszym sercom”.

Zasady

 1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych mieszkający na terenie Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Łotwy.
 2. Każdy uczestnik może przekazać jedną pracę do oceny.
 3. Praca zgłaszana na Konkurs musi być pracą własną, wcześniej niepublikowaną.
 4. Praca plastyczna może być wykonana dowolną techniką, w formacie A3
 5. Praca literacka – wiersz co najmniej 12 wersów.
 6. Praca powinna być tematycznie zgodna z Hasłem.
 7. Praca powinna zostać na odwrocie opisana. Należy podać imię, nazwisko i wiek ucznia (oraz – jeśli są dostępne – placówkę delegującą, instruktora lub opiekuna pracy i tytuł pracy).

Ocena i nagrody

 1. Jury zostanie powołane przez Organizatora w trakcie przyjmowania zgłoszeń.
 2. Uczestnicy oceniani są w następujących kategoriach wiekowych:
  1. przedszkola
  2. szkoły podstawowe (I – III)
  3. szkoły podstawowe (IV – VIII)
  4. szkoły ponadpodstawowe
 3. Jury może przyznać: nagrodę Grand Prix, I., II. i III. miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz dodatkowe wyróżnienia.
 4. Decyzja Jury jest ostateczna.

 Postanowienia końcowe

 1. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin i wyraża zgodę na publikację wizerunku, pracy.