W czwartek, 8 września, odbędą się zebrania z rodzicami zgodnie z harmonogramem:

  • 16.30 – zebranie Nauczycieli świetlicy z Rodzicami dzieci uczęszczających na świetlicę – stołówka szkolna
  • 17.00 – zebrania z Rodzicami – klasy: 0-I, VII- VIII
  • 17.30 – zebrania z Rodzicami – klasy: II-III, IV-VI