Miniony tydzień na świetlicy minął pod hasłem „Bawimy się i pracujemy razem!”

-Było powitanie nowych uczniów i nauczycieli świetlicy.

– Poznajemy się – wzajemna prezentacja dzieci i wychowawców świetlicy.

– Zapoznanie dzieci z Regulaminem Świetlicy oraz dziennym rozkładem zajęć. Omówienie zasad właściwego zachowania się w świetlicy – przypomnienie /omówienie zasad BHP.

– Pogadanka na temat poszanowania sprzętu, gier i zabawek znajdujących się w sali.

– Opracowanie zbioru zasad i reguł dotyczących zachowań w środowisku szkolnym oraz konsekwencji ich nieprzestrzegania.

– Wypowiedzi dzieci na temat wakacji, odwiedzonych miejsc i przeżytych przygód.

– Zabawy integrujące w grupie.

– Wspólna zabawa na boisku szkolnym.