Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie technicznym zatytułowanym „Robot ułatwiający funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym”.

Zapraszamy,
Kamila Młynarczyk
Magdalena Zawłodzka

REGULAMIN KONKURSU TECHNICZNEGO

Robot ułatwiający funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym

Postanowienia ogólne

 1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Robot ułatwiający funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym”.
 2. Organizatorem konkursu są: Kamila Młynarczyk, Magdalena Zawłodzka.
 3. Konkurs organizowany jest na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 w Krakowie.
 4. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów oddziału przedszkolnego oraz klas 1-8.
 5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 25.11.2022r.- 06.12.2022r.
 6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 09.12.22r.

Warunki udziału w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie oddziału zerowego oraz uczniowie klas 1-8 Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 w Krakowie.
 2. Zadaniem uczestników konkursu będzie wykonanie Robota ułatwiającego funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym.
 3. Pracę konkursową należy przynieść do sali 84 lub 32.
 4. Praca powinna być opatrzona metryczką umieszczoną na odwrocie pracy wg wzoru: imię i nazwisko wykonawcy pracy, klasa.
 5. Prace konkursowe będą umieszczone na stronie internetowej naszej szkoły.
 6. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora pracy konkursowej.
 7. Prace przyniesione po wskazanym terminie nie będą brały udziału w konkursie.
 8. Ocenie podlegać będzie: zgodność prac z tematem, dobór środków i techniki, oryginalność prac oraz estetyka wykonania.
 9. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Zapraszamy!