Uczniowie klas młodszych wzięli udział w dwóch projektach: „ABC Ekonomii, czyli pierwsze kroki w świecie finansów” oraz „ABC Empatii, bo wszyscy jesteśmy tacy sami”.

„ABC Ekonomii” to projekt, który wprowadził najmłodszych w świat finansów. Jego celem było wykształcenie kompetencji w zakresie związanym z finansami, ekonomią, przedsiębiorczością, w sposób dostosowany do percepcji dzieci młodszych oraz biorący pod uwagę współczesne realia.

Natomiast „ABC Empatii, bo wszyscy jesteśmy tacy sami” to projekt mający na celu likwidację stereotypów związanych z odmiennością, w tym wynikającą z różnego typu niepełnosprawności. Celem realizacji projektu była także zmiana myślenia i negatywnych postaw.
Wychowawcy realizując poszczególne tematy w nieszablonowy sposób zachęcali dzieci do stawiania pierwszych kroków w świecie finansów oraz zastanowienia się nad potrzebą tolerancji i empatii.