W tym roku szkolnym lekcje języka polskiego w klasie 5b zostały wzbogacone o ciekawe wyjścia, dla których inspiracją stały się wiersze polskich poetów. Na początku roku szkolnego, po zapoznaniu się z utworem Wandy Chotomskiej pt. „Pomnik Kopernika”, dzieci przeszły szlakiem krakowskich pomników, żeby sprawdzić, jakie postacie zostały na nich upamiętnione. Wyjście miało formę gry terenowej – uczniowie, podzieleni na grupy, musieli uważnie słuchać nauczyciela i obserwować oglądane obiekty, żeby na końcu wykazać się wiedzą podczas rozwiązywania quizu.

Przed Bożym Narodzeniem dzieci  poznały z kolei tajemnice szopek krakowskich – pierwszym etapem była praca z wierszem Tadeusza Śliwiaka,  podczas której każdy miał możliwość zaprojektowania własnej szopki. Kolejnego dnia uczniowie obejrzeli pokonkursową wystawę szopek w Muzeum Historycznym. Dzieci z wielką pasją szukały w tych przepięknych dziełach postaci i miejsc znanych z legendami lub z lekcji historii.