Świetlica przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 162 w Krakowie zaprasza do udziału w konkursie na pisankę wielkanocną.

  • Konkurs skierowany jest do uczniów z klas I-IV, uczęszczających do świetlicy szkolnej.
  • Celem jest rozwój zdolności plastycznych oraz popularyzacja tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.

Ogólne zasady:

  • praca przestrzenna, technika dowolna,
  • praca indywidualna,
  • wykonana własnoręcznie przez dzieci,
  • do każdej pracy dołączona informacja: imię, nazwisko, klasa, podpisana zgoda rodziców oraz zgoda nauczyciela w przypadku, gdy chce uzyskać pisemne podziękowanie
  • prace należy składać do dnia 27.03.2023 r. (w godz. 630– 1700) w świetlicy szkolnej
  • prace przechodzą na własność organizatora.
  • Konkurs na pisankę wielkanocną – oświadczenia

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 162 w Krakowie
ul. Stojałowskiego 31, 30-611 Kraków, świetlica szkolna

Zapraszamy!