Zaczęliśmy od „Bon ton”, czyli kilku słów o dobrym wychowaniu.

Odbyliśmy pogadankę na temat kultury osobistej w szkole i poza nią. Omówiliśmy wybrane sytuacje z życia codziennego i związane z nimi zachowania.

„Savoire-vivre” – co oznacza to francuskie wyrażenie?  Wyjaśnienia szukaliśmy czytając fragmenty książki G. Kasdepke.

Przypomnieliśmy o zwrotach grzecznościowych, zasadzie uprzejmości i życzliwości wobec innych. Rozmawialiśmy i bawiliśmy się kształtując  nawyki stosowania zwrotów grzecznościowych.

Następnie był Tydzień Profilaktyki poświęcony niezdrowym nawykom. Przygotowaliśmy plakaty i oczywiście omówiliśmy dokładnie, co szkodzi, a co ma korzystne działanie. Rozmawialiśmy na temat zdrowia i czynników warunkujących jego prawidłowy rozwój. Zwróciliśmy uwagę na właściwe odżywianie się, higienę osobistą oraz uprawianie sportu.