Na przełomie kwietnia i maja klasy 1c, 2a, 2d i 3d wybrały się na wiosenne spacery językowe.

Dzieci samodzielnie przygotowały wcześniej na lekcjach karty pracy. Znalazły się w nich oznaki wiosny: rośliny, zwierzęta, zjawiska atmosferyczne i inne, których nazwy zapisały w języku angielskim i wykonały do nich rysunki. Drugoklasiści dodatkowo każdy element przydzielili do odpowiedniej kategorii (animals, plants, others), a trzecioklasiści zapisali zdania dotyczące tego, co mogą zobaczyć, usłyszeć, dotknąć, czego poczuć zapach.

Zaopatrzeni w karty pracy, podkładki i zielone oraz czerwone kredki, wyruszyli spod szkoły. W trakcie spacerów uczniowie zaznaczali zielonym „ptaszkiem” to, co zauważyli, a na końcu czerwonym krzyżykiem to, czego nie udało im się zaobserwować. Wszystkie klasy zaznaczyły ptaki (birds) i ptasie gniazda (nests), drzewa (trees), kwiaty (flowers), zieloną trawę (green grass), a niektórym udało się nawet zaobserwować pszczołę (bee), biedronkę (ladybug) czy motyla (butterfly). Niektórzy upierali się, że widzieli biedronkę czy żabkę, a to były tylko sklepy, których niestety nie można zaliczyć do wiosennych symboli 😉

Uczniowie rozszerzyli zakres swojego słownictwa w języku angielskim, mieli  okazję obcować z naturą – odbierać ją bardziej wnikliwie niż na co dzień oraz zaspokoić  jakąś część swojej wielkiej potrzeby ruchu, a także kontaktów społecznych.

(ED)