Projekt „Zostań omnibusem – wesołe podchody”  przeznaczony był dla uczniów klas 7-8, którzy poprzez wspólną zabawę połączoną z edukacją, mogli zacieśniać swoje więzi koleżeńskie.

Już dzień przed realizacją imprezy na szkolnych korytarzach, ale także na boiskach, pojawiły się tajemnicze kartki w różnych kolorach, z pytaniami z rozmaitych dziedzin nauki. Kolejnego dnia uczniowie, którzy przychodzili na boisko zgodnie z przesłanym wcześniej harmonogramem, byli oznaczani kolorami – ich zadanie polegało na odnalezieniu 30 pytań znajdujących się na kartkach  w przypisanej klasie barwie. Pracowali zespołowo, a odpowiedzi dostarczali do „punktu dowodzenia”.  Nie było to łatwe zadanie, ponieważ nasza szkoła i teren zielony, który ją otacza, są ogromne, a pytania były dobrze ukryte.

Wszyscy uczestnicy mogli liczyć – oprócz świetnej zabawy – na słodki poczęstunek, a klasy z najlepszymi wynikami – na drobne upominki.

Gra wywołała wiele pozytywnych emocji – uczniowie z zaangażowaniem szukali pytań, konsultowali się, by poprawnie na nie odpowiedzieć, uczyli się współpracy i zdrowej rywalizacji, poszerzając przy okazji swoją wiedzę. Dużo radości sprawiła też możliwość pomalowania się zmywalnymi akrylami, dzięki czemu nasze podchody były nie tylko wesołe, ale i bardzo kolorowe!

Projekt został zrealizowany od podstaw przez członków Samorządu Uczniowskiego. Wymyślili oni wesołe podchody, a następnie poświęcili wiele godzin na przygotowanie jego realizacji zarówno od strony technicznej, jak i merytorycznej.  Opracowali 180 pytań i odpowiedzi, przygotowali harmonogram przeprowadzenia gry, rozmieścili kartki z zadaniami na terenie szkoły. Czuwali też nad prawidłowym przebiegiem zabawy i nad dystrybucją słodkich przekąsek. Rolą opiekunek Samorządu Uczniowskiego było koordynowanie pracy i sprawdzanie poprawności odpowiedzi udzielanych przez zespoły biorące udział w zabawie.

Szkoła uczestniczy w Programie Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak („Samorząd Uczniowski w Akcji”), finansowanym z środków Gminy Miejskiej Kraków, którego operatorem jest Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie.