W roku szkolnym 2022/2023 w naszej szkole podjęto szerokie działania przybliżające uczniom historię i wiedzę o Polsce. Organizowano liczne akcje, kształtujące postawy patriotyczne.

Jedną z form było zwiedzanie instytucji muzealnych. Przykładowo we wrześniu 2022 r. klasa 8a odwiedziła Muzeum Regionalne w Starym Sączu.

Klasy ósme (8a, 8b, 8g, 8h) uzupełniały swoją wiedzę na temat okupacji w Muzeum Fabryce Oskara Schindlera. Uczniowie poznali codzienność okupowanego Krakowa, a także zaznajomili się z postacią Schindlera. Część klas ósmych (8h – 9 stycznia 2023 r.) zwiedzała również Kazimierz, dzielnicę kojarzoną ze społecznością żydowską.

Z kolei 16 listopada 2022 r. klasy ósme pojechały do Auschwitz, zapoznając się z niezwykle ważnym miejscem pamięci. Dało im to możliwość zobaczenia miejsca cierpienia wielu osób w czasie II wojny światowej i poszerzenia wiedzy odnośnie do Holokaustu.

Klasa 8b pod opieką p. Moniki Pajdy czerpała informacje o insurekcji kościuszkowskiej, podziwiając Panoramę Racławicką we Wrocławiu.

Popularną formą były również spacery połączone ze zwiedzaniem. Klasy czwarte pod opieką swoich wychowawców (p. M. Danek, p. E. Sobczyk, p. J. Jucha, p. M. Wróbel) udały się na kopiec Kościuszki, który jest wszak jednym z ważnych krakowskich miejsc, upamiętniających Tadeusza Kościuszkę. Z  kolei 16 czerwca 2023 r. klasa 7c pod opieką p. Jolanty Ziętary i p. Dominiki Zagdan udała się śladami I wojny światowej, której piętno dosyć mocno odcisnęło się chociażby na terenach Małopolski. Natomiast w maju wychowawczyni klasy 8h, p. Magdalena Kowalska, zorganizowała ze swoimi wychowankami wirtualny spacer szlakiem bohaterów „Kamieni na szaniec”, obowiązkowej lektury w  klasie ósmej.

Upamiętnianie osób walczących za nasz kraj, a jednocześnie kształtowanie postawy patriotycznej, było realizowane poprzez apelez okazji 11 listopada (w klasach IV-VIII odbył się 10  listopada pod opieką p. A. Gruntkowskiej i p. M. Wróbel), któremu towarzyszyły zorganizowane z tej okazji śpiewane lekcje historii; apele z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja (odbyły się 28 kwietnia, koordynatorem dla klas I-III były p. I. Lenda i p. T. Schwarz z pomocą uczniów klas 2d i 3b, a dla klas IV-VIII p. P. Chełminiak i p. D. Zagdan z pomocą 6b i 7c).

Szkoła zachęcała również do uczestniczenia w różnych akcjach. Pani Jolanta Ziętara koordynowała w październiku akcję BohaterON- Powstanie Warszawskie, w czasie której uczniowie klas VII-VIII wykonywali kartki dla powstańców, mając szansę wyrażenia słów podziękowania za walkę za ojczyznę oraz za odwagę walczących. Drugą akcją, nad którą czuwała p. J. Ziętara, była ogólnopolska akcja Żonkile – 70. rocznica powstania w getcie warszawskim, przeprowadzona w  kwietniu dla klas IV- VIII. W ramach akcji uczniowie zaznajamiali się z tematyką tego powstania oraz poszerzali wiedzę na temat traktowania Żydów w czasie II wojny światowej.

Kolejnym wydarzeniem była przeprowadzona w maju akcja „Zdjęcie z biało-czerwoną”, której koordynatorem był p. P. Łuszczek.

Nie zabrakło także konkursówZ okazji 11 listopada p. M. Wróbel i p. P. Chełminiak przeprowadziły konkurs dla klas IV-VIII „Opowiedz mi o 11 listopada”. Uczniowie mieli za zadanie nagrać filmik, tłumacząc ważność tego święta ze swojej perspektywy. Najlepsze prace były prezentowane podczas apelu z okazji 11 listopada.

Kolejne konkursy, o których warto wspomnieć, były realizowane w marcu przez p. J. Ziętarę i  p. A. Śmiglę-Kostrzewę. Pierwszy z nich był historyczno-plastyczny: „Pocztówka z Krakowa” z okazji 160 rocznicy Powstania Styczniowego. Drugi to ogólnopolski konkurs „Żołnierze Wyklęci”, który był szansą na zapoznanie się z postaciami antykomunistycznego podziemia.

Bez wątpienia wszystkie przywołane inicjatywy niosły ze sobą nie tylko walor edukacyjny, ale również kształtujący postawy obywatelskie, patriotyczne, uświadamiając, że przecież o Polsce, jej historii, bohaterach można się uczyć na wiele sposobów.