W tym roku szkolnym, po raz kolejny, trzy klasy 1a, 1c i 3c wzięły udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Czytam z klasą – lekturki spod chmurki”. „Podróżowanie przez czytanie” to już czwarta edycja projektu, który ma na celu zmianę sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem oraz zaangażowanie uczniów w aktywne działania.

Projekt składał się z trzech modułów, które realizowano w czasie zajęć edukacji wczesnoszkolnej. W ramach realizacji zadań uczniowie podejmowali przeróżne działania m.in. prowadzili swoje Lekturniki, wykonywali prace plastyczne i techniczne jak np. leporello, lektura w pudełku, lapbook, lektura na sznurku…, wyszukiwali najciekawsze fragmenty książek i wspólnie je odczytywali, wyszukiwali samodzielnie informacje dotyczące miejsc, w których rozgrywały się akcje lektur.

Po  skończeniu realizacji  wymaganej liczby zadań z poszczególnego modułu i zamieszczeniu na stronie projektu krótkich sprawozdań, otrzymywali od autora potwierdzenie realizacji każdego modułu, a po ukończeniu ostatniego modułu również certyfikat końcowy.

Podczas realizacji tego projektu w fantastyczny sposób udało nam się połączyć naukę z zabawą, a dzieci nie mogły się doczekać czytania kolejnej lektury 🙂 Oby tak dalej… Z niecierpliwością czekamy na kolejną edycję…