Głosy po wyborach zostały podliczone:).

Przedstawiamy zatem CZŁONKÓW MSU na rok szkolny 2023/2024:

PRZEWODNICZĄCAJadwiga Wójcik  2d 

ZASTĘPCA – Stanisław Furlaga 3d 

ZASTĘPCA – Aleksander Majewski 2c 

ZASTĘPCA – Justyna Sidzińska 3d 

oraz ZESPÓŁ WSPOMAGAJĄCY PRACE MSU:

Laura Szymańska 2d 

Wera Kureiko 2c 

Kinga Tracz 2d 

GRATULUJEMY I ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!

Marta Goszczyńska i Paulina Pieczonka