W ubiegłym roku szkolnym od października 2022 do maja 2023 realizowaliśmy projekt zorganizowany przez Fundację Powszechnego Czytania – Ratownicy Czytelnictwa pod hasłem Wszystkie ręce na pokład.

Ideą programu jest wspomaganie środowisk szkolnych w promocji czytelnictwa  oraz wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dzieci i młodzieży poprzez czytanie książek.

Efektem działań w czterech obszarach: dzieci, nauczyciele, rodzice i współpraca jest otrzymanie certyfikatu dla naszej szkoły.

Serdecznie gratulujemy całej naszej społeczności szkolnej.

Bibliotekarze