Samorząd Uczniowski w dniach 25-29 września 2023 zorganizował obchody IV Ogólnopolskiego Tygodnia Szczęścia w Szkole.

W ramach tego święta zaproponowaliśmy następujące działania na zajęciach z wychowawcami:

– Dzień Optymizmu – hasła poprawiające humor/nastrój.

– Święto Kolorów – dla każdej klasy wylosowaliśmy kolor i w dniu, w którym uczniowie mieli zajęcia z wychowawcą, wszyscy ubrali się zgodnie z wylosowanym kolorem.

Było KOLOROWO i OPTYMISTYCZNIE!!! No i świetnie się bawiliśmy, bo nauczyciele też wzięli udział w naszym święcie.