Aktywne słuchanie muzyki opiera się na integracji rozmaitych form aktywności dziecka: od słuchania, tańczenia, śpiewania, a nawet grania, przez pantomimę, dramę, aż do różnych form plastycznych.

Dziś nasi najmłodsi Uczniowie słuchając koncertu A. Vivldiego  „Jesień” na zajęciach z rytmiki narysowali tytułową porę roku. Przelali swoje wyobrażenie o niej na papier i ozdobili kolorowymi listkami, tworząc jedyne w swoim rodzaju obrazy. Mistrz Antonio na pewno jest z nich dumny.