W tym roku szkolnym klasa 4a bierze udział w programie profilaktycznym APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ. Jest to program profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Podczas warsztatów uczniowie zastanawiają się, co jest ważne dla zdrowia emocjonalnego, poznają lepiej siebie i kształtują odporność na trudne sytuacje. W czasie dotychczasowych warsztatów uczniowie m.in.: ustalili wspólnie z nauczycielem zasady obowiązujące na warsztatach, zapoznali się z zasadami programu, ozdobili pudełka-apteczki, które w miarę trwania programu będą uzupełniane przedmiotami i pomysłami. Kształtowali także optymistyczną postawę, która pomaga osiągać satysfakcję z życia oraz uczy radzenia z przeciwnościami, które pojawiają się w życiu każdego z nas.