Drodzy Uczniowie

mam zaszczyt zaprosić na X edycję Krakowskiego Tygodnia Zawodowców, organizowaną przez krakowskie szkoły techniczne i branżowe we współpracy ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną pn. „Krakowski Ośrodek Kariery”.

Wydarzenie odbywać się będzie na terenie czterech rejonów Krakowa w następujących terminach:

  • Krowodrza 18.03-22.03
  • Podgórze 11.03-15.03
  • Śródmieście 18.03-22.03
  • Nowa Huta 11.03-15.03

Działając wspólnie na rzecz rozwoju szkolnictwa branżowego i technicznego chcemy zaprosić uczniów klas VIII szkół podstawowych do wizyt w szkołach techniczno-branżowych.

Jestem przekonana, że – podobnie jak w ubiegłych latach – propozycja przygotowana przez krakowskie szkoły w ramach tego projektu, będzie ciekawą ofertą dla odwiedzających.

Wydarzeniom tym będą towarzyszyć tzw. „Otwarte Soboty” we wszystkich samorządowych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. Zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • Krowodrza 23 marca
  • Podgórze 16 marca
  • Śródmieście 23 marca
  • Nowa Huta 16 marca

Serdecznie proszę Państwa Dyrektorów szkół podstawowych o przekazanie zarówno Uczniom, jak i ich Rodzicom  informacji o Krakowskim Tygodniu Zawodowców oraz o terminach „Otwartych Sobót”.

Proszę również o umieszczenie informacji o  wydarzeniach na stronach internetowych szkół oraz w dzienniku elektronicznym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Rodziców uczniów, proszę również – jak co roku –  o zapewnienie w trakcie wydarzeń związanych z KTZ możliwości kontaktu z doradcą zawodowym w celu uzyskania porad w  zakresie kształcenia w szkole technicznej i branżowej. Harmonogram KRAKOWSKIEGO TYGODNIA ZAWODOWCÓW zostanie Państwu przesłany w terminie późniejszym.

Z wyrazami szacunku,
Anna Korfel – Jasińska
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji, Sportu i Turystyki