W ramach Krakowskiego Tygodnia Zawodowców klasy siódme wybrały się do się XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego.

Szkoła prowadzi pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe oraz od 1 września 2021 r. Oddział Przygotowania Wojskowego.

Dzięki dobrze ułożonemu harmonogramowi  uczniowie mogli w małych grupach uczestniczyć w wielu warsztatach przygotowanych na ten dzień, m.in. w inscenizacji wypadku samochodowego i  procesie udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym oraz w procedurze postępowania wobec nieprzytomnych osób. Następnie siódmoklasiści rozwiązywali   quizy  z zakresu kryminalistyki, a  po krótkim przeszkoleniu skorzystali  z nowoczesnej strzelnicy multimedialnej. W dalszej części dnia otwartego obserwowali  zajęcia z samoobrony, uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym obchodzenia się z bronią: składania, rozkładania,  właściwego przechowywania broni.

Na zakończenie kilkugodzinnych zajęć uczniowie obejrzeli pokaz musztry paradnej odbywający się na placu apelowym.

Miłą niespodzianką okazało się spotkanie wśród młodzieży przeprowadzającej warsztaty absolwentów naszej szkoły.