Komenda Główna Policji objęła województwo małopolskie pilotażowym projektem, który ma na celu podniesienie standardów obsługi zdarzeń mogących powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia małoletnich.

Szanowni Państwo,

W ramach projektu i podejmowanych działań, między innymi opracowana została ulotka i plakat, na których został umieszczony kod QR, Przekierowuje on na stronę internetową dedykowaną telefonom, pod którymi konsultanci udzielają wsparcia i pomocy dzieciom i młodzieży.

Z poważaniem,
Wydział Prewencji
Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

Źródło: Portal Edukacyjny