Świetlica przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 w Krakowie
zaprasza do udziału w konkursie na pisankę wielkanocną.

Konkurs skierowany jest do uczniów z klas I-IV, uczęszczających do świetlicy szkolnej.

Celem jest rozwój zdolności plastycznych oraz popularyzacja tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.

Ogólne zasady:

  • praca przestrzenna, technika dowolna,
  • praca indywidualna,
  • wykonana własnoręcznie przez dzieci,
  • do każdej pracy dołączona informacja: imię, nazwisko, klasa, podpisana zgoda rodziców oraz zgoda nauczyciela w przypadku, gdy chce uzyskać pisemne podziękowanie.
  • Prace należy składać do dnia 26.03.2024 r. (w godz. 630– 1700) w świetlicy szkolnej.
  • prace przechodzą na własność organizatora.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 w Krakowie
ul. Stojałowskiego 31, 30-611 Kraków, świetlica szkolna

Zapraszamy!