1 marca w Polsce rozpoczyna się Międzynarodowe Badanie Nauczania i Uczenia się – TALIS 2024. Badanie jest realizowane w formule on-line, bierze w nim udział łącznie 7 300 respondentów: nauczycieli klas V-VIII i dyrektorów z 279 szkół podstawowych.
W TALIS 2024 uczestniczy 215 000 pracowników oświaty 11 000 szkół z 54 krajów na całym świecie.
W tym badaniu głos każdego dyrektora szkoły i nauczyciela jest ważny. Celem jest pokazanie z perspektywy pracowników oświaty ich pracy, sytuacji w szkołach, warunków nauczania i uczenia się w ich kraju, a także porównanie z warunkami nauczania i uczenia się w innych krajach. Wysoki poziom uczestnictwa wylosowanych nauczycieli pozwoli na zgromadzenie danych badawczych, które będą reprezentatywne dla naszego kraju i pozwolą na wierne oddanie realiów funkcjonowania pracowników oświaty w polskich szkołach.
Wyniki badania poznamy pod koniec 2025 roku.
Więcej informacji znajdziesz na stronie https://talis.ibe.edu.pl