IV  TURNUS   /17-21 lipca 2023 r./

Zajęcia od godz. 8.00 do godz. 16.00, obiad około godz. 14.00

Ze względów organizacyjnych oraz pogodowych plan może ulec zmianom.
Podczas upałów wszystkie dzieci obowiązuje nakrycie głowy!

17 lipca (poniedziałek)
Zajęcia integracyjne w grupach /wszystkie grupy – zbiórka do godz. 9.00/.
Wyjście do sali zabaw Ampa – proszę przygotować dzieciom wygodny strój.

18 lipca (wtorek) – zbiórka o godz. 8.00 /wszystkie grupy/
Wycieczka autokarowa do Branic na warsztaty „I Ty możesz zostać archeologiem”.
Gry i zabawy ruchowe.

19 lipca (środa) – zbiórka o godz. 8.30 /wszystkie grupy/
Zajęcia edukacyjne dotyczące bezpiecznych wakacji prowadzone przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie.
Wyjście do Parku Bednarskiego.

20 lipca (czwartek) – zbiórka o godz. 9.00 /wszystkie grupy/
Piknik na Zakrzówku – zwiedzanie wystawy Ekoeksperymentarium. Wyjście na lody.

21 lipca (piątek) – zbiórka 8.30 /wszystkie grupy/
Wyjście do Muzeum Iluzji.
Gry i zabawy sportowe.

Podział na grupy:
grupa 1 /oddział O i klasy 1/ świetlica górna
grupa 2 /klasy 2 / sala 55
grupa 3 /klasy 3, 4, 5/  sala 56


Kierownik akcji:
Jolanta Marzec & Violetta Reklińska