Świetlica

Szanowni Państwo!

Drodzy Rodzice dzieci korzystających ze świetlicy szkolnej!

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonywanie wpłat na rzecz świetlicy. Są one dobrowolne, ale jeśli każdy wpłaci choć 10zł/miesięcznie, to wzbogaci to wachlarz możliwości oferowanych przez to miejsce, a tym samym uatrakcyjni czas Waszym pociechom.

Zebrane w ten sposób pieniądze zostaną w całości przeznaczone na zakup materiałów plastyczno-technicznych, pomocy dydaktycznych oraz gier dla dzieci. Z tej puli finansowane są również nagrody za konkursy świetlicowe. W zeszłym roku szkolnym jedną z takich nagród było wyjście do ZOO.

Poniżej znajdziecie Państwo numer konta Rady Rodziców Świetlicy, na które prosimy dokonywać wpłat:

33 1020 2892 0000 5302 0623 3904

W tytule wpłaty należy wpisać: „Świetlica, imię i nazwisko dziecka, klasa”

Zajęcia w świetlicy: 6.30 – 17.30.
Przeznaczone są dla uczniów z klas 1-4.

Świetlica szkolna posiada trzy sale, w tym jedną rekreacyjno-relaksacyjną oraz salę do zabaw.

 

Do pobrania: 

Zajętość sal w świetlicy

07:00 – 17:00 – świetlica górna (parter) – tel. 121
07:00 – 16:30 – świetlica dolna – tel. 129
06:30 – 08:00, 13:00(13:30) – 17.30 – świetlica sala 116

Podział klas w świetlicy – rok szkolny 2017/2018

 • świetlica górna: klasy I i II
 • świetlica dolna: klasy III i IV


Ramowy rozkład dnia w świetlicy

06:30 – 08:30 – zajęcia indywidualne, gry stolikowe
08:30 – 09:00 – drugie śniadanie, zabawy indywidualne w kącikach tematycznych
09:00 – 10:30  – zajęcia planowane, prowadzone wg tygodniowego planu pracy dydaktyczno-wychowawczej
10:30 – 11:30  – relaks, przygotowanie do obiadu i lekcji
11:30 – 12:45   – obiad  I i II tura (I tura – przed lekcjami); zabawy indywidualne i grupowe w kącikach tematycznych
12:45 – 13:30   – relaks po obiedzie, zajęcia indywidualne, gry stolikowe
13:30 – 15:00  – zajęcia planowane, prowadzone wg tygodniowego planu pracy dydaktyczno-wychowawczej, odrabianie zadań domowych
15:00 – 16:00  – rekreacja, zabawy tematyczne, czytanie bajek, zajęcia przygotowujące uczniów do konkursów
16:00 – 17:30  – zajęcia indywidualne, odrabianie zadań domowych, porządkowanie sali


Rodzaje zajęć

 • zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych technik
 • zajęcia praktyczne oraz różnorodne formy prac przestrzennych
 • zajęcia muzyczne, nauka i śpiew piosenek, zabawy ze śpiewem, muzyką i tańcem
 • zajęcia żywego słowa – „Poranek z bajką” (bajki, baśnie, opowiadania, pogadanki itp.)
 • zajęcia z filmem i słuchowiskiem (wspólne oglądanie nowości filmowych)
 • zajęcia dziennikarskie do gazetki szkolnej „Figielek”
 • informatyczne
 • gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu
 • zajęcia „Z kulturą na Ty” oraz „Savoir vivre”

Imprezy okolicznościowe połączone z zabawą i konkursami, m.in.:

 • Andrzejki
 • Mikołaj
 • Wigilia
 • Zabawa karnawałowa
 • Dzień Dziecka
 • Biesiada Świetlicowa

Ogłoszenia Akcji świetlicowych

 • Zaproszenie do pomocy osobom potrzebującym – Dzieło Pomocy św. Ojca Pio: